Welkom bij Fysiotherapie Coerver

"Can’t go wrong getting strong"

Adam Meakins

Elke patiënt heeft recht op een weloverwogen, individuele behandeling waarbij twee uitgangspunten als leidend principe gelden: de wensen en (herstel)mogelijkheden van de cliënt en het streven van de zorgverleners naar een zo optimaal functioneren van de cliënt gericht op herstel van activiteiten en participatie.
De zorgverzekeraar legt steeds meer de focus op kwaliteit van zorg binnen haar inkoopbeleid. Als fysiotherapiepraktijk staan wij daarachter. Ook wij hebben kwaliteit van zorg als hoge prioriteit, hetgeen bevestigd wordt door een hoge patienttevredenheidsscore. Ook willen wij de behandeling van onze patiënten baseren op de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaring.

In de huidige ontwikkelingen van toenemende kosten, hogere en complexere zorgvraag en de wens om zo lang mogelijk thuis blijven wonen zijn wij van mening dat wij doelmatiger en betere zorg kunnen realiseren door samen te werken in expertisenetwerken, zoals Schoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg en FOZL en met andere disciplines binnen de wijk. Wij richten ons niet op de ziekte maar op de mens, zijn leven en weer kunnen meedoen. Eén cliënt, één plan; dit komt tot uiting door korte lijnen tussen de deelnemende disciplines en de verwijzer. State of the art-zorg, gebaseerd op de laatste richtlijnen en onderzoek.

Laagdrempelige toegankelijkheid van onze zorg en prima bereikbaar in de buurt van de cliënt, met een eigen parkeerplaats.  

Tot slot zullen wij steeds trachten u actief bij de behandeling te betrekken. Samen met u brengen we het probleem in kaart en zoeken we naar een geschikte oplossing. Dan weet u waarom u thuis of op het werk oefent en hoe u dat moet doen. Dan weet u ook wat u kunt doen of juist laten om de klachten te verminderen of te verhelpen. Binnen de behandelingen is dus het aanleren van effectieve oefeningen en het geven van uitleg en advies erg belangrijk.
Ons motto zou dan ook kunnen zijn: Help jezelf door hulp van ons.  We hebben al het oefenmateriaal dat nodig is om u tot dit punt te trainen.
Binnen de praktijk beschikken we over een fitnessruimte. Wij vinden het belangrijker dat als u gaat sporten u iets gaat doen wat bij u past. Dat kan fitness zijn, maar het kan net zo goed een andere sport zijn of zwemmen, wandelen, fietsen etc. Wij zullen u daarin natuurlijk zonodig begeleiden en adviseren.

Afbeelding Logo Sozl Snn

Afbeelding1

Fozl Logo

Logo Epte Ingles Cuadrado Blanco Copia 1