Huishoudelijke regels Fysiofitness onder begeleiding

 • Een lidmaatschap van FysioFitness zonder begeleiding is voor onbepaalde tijd.
 •  De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag en volgens afspraak. De trainingstijden worden, om organisatorische redenen, van te voren met u afgesproken.Er wordt naar gestreefd om op vaste tijden te komen sporten.
 • De eerste FysioFitnessles is altijd met begeleiding. Tijdens deze begeleiding maakt u kennis met de apparatuur en wordt er naar uw algehele conditie gekeken. We maken een trainingsschema om uw streven te kunnen bereiken.
 • FysioFitness met begeleiding geschiedt altijd onder deskundige begeleiding en supervisie en is alleen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogelijk. In de zomervakantie kunnen worden fitnessers samengevoegd vanwege organisatorische redenen.
 • Fysiotherapie Coerver erkent geen aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten. Leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten op eigen risico.
 • In de sportzaal is het gebruik van sportschoenen verplicht. Er is ruimte voor om te kleden. 
 • Het is verplicht een eigen handdoek mee te nemen voor het gebruik van de apparatuur. Na afloop dient men zelf de apparatuur te reinigen met de daarvoor aanwezige middelen.
 • Fysiotherapie Coerver is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoek raken van uw eigendommen. We bieden u gratis lockers aan om tijdens het sporten uw spullen in op te bergen. Geen persoonlijke bezittingen in de sportzaal.
 • Fysiotherapie Coerver erkent geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van uw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op ons terrein.
 • In geval van klachten kunt u zich in eerste instantie tot onze secretaresse wenden en in tweede instantie tot Fysiotherapie Coerver. Er wordt van u verwacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en de huisregels van fysiotherapie Coerver. Deze zijn opvraagbaar bij de receptie en er zit een exemplaar in de patiënteninformatiefolder in de wachtkamer.
 • Fysiotherapie Coerver verwerkt de persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving van de persoonlijke leefsfeer, in het bijzonder de wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 • Fysiotherapie Coerver verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden van facturatie, debeteurenadministratie, klachtenafhandeling, ledenregistratie en voor aanvullende informatie, met als doeleinde correcte begeleiding te geven door het personeel van Fysiotherapie Coerver.
 • Bij aanmelding verklaart u, akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en huisregels van Fysiotherapie Coerver, en deze als zodanig in acht te nemen.