Huishoudelijke regels Fysiofitness onder begeleiding

 • Het lidmaatschap van Coerver FysioFitness is voor onbepaalde tijd.
 • De Coerver FysioFitness trainingsduur omvat telkens blokken van één uur.
 • De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag volgens afspraak
 • Uw eerste Coerver FysioFitness trainingsuur bevat de intake en is gratis.
 • Deze intake behelst o.a. kennismaking met de apparatuur, bepalen van uw huidige conditiepeil, uw streven en de trainingsopbouw om dit te bereiken.
 • De Coerver FysioFitness trainingen geschieden onder deskundige begeleiding en supervisie.
 • De Coerver FysioFitness trainingstijden worden, om organisatorische redenen, van te voren met u afgesproken.
 • Er wordt naar gestreefd op vaste tijden te trainen.
 • Indien het mogelijk is, kan hier na onderling overleg, van afgeweken worden.
 • Er wordt getraind in groepen van maximaal 6-7 personen.
 • Er wordt een éénmalig inschrijfgeld gevraagd.
 • De 20-trainingen-kaart heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, te tellen vanaf de datum dat het inschrijfgeld èn de trainingskaart is betaald.
 • De 10-trainingen-kaart idem voor een half jaar. De 10- en 20-trainingen-kaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Zowel bij definitief stoppen als bij overschrijding van de bij de trainingenkaart behorende termijn, vindt er geen restitutie van betaalde kaart plaats.
 • Er zijn géén Coerver FysioFitness trainingen op erkende zon- en feestdagen.
 • Indien hierdoor op deze dagen afgesproken trainingen geen doorgang kunnen vinden, kunnen deze, na afspraak, in dezelfde maand, ingehaald worden.
 • U wordt dan, na overleg, bij andere groepen ingedeeld.
 • Uw Coerver FysioFitness trainingskaart wordt voor aanvang van de training in uw bijzijn afgetekend.
 • Het is niet mogelijk, om Coerver FysioFitness trainingen, welke in de ene trainingsperiode niet hebben plaatsgevonden, over te schrijven naar de volgende periode.
 • Er wordt getraind in sportkleding met sportschoeisel.
 • Sportschoenen gelieve eerst in de garderobe aan te doen.
 • Er is beperkte ruimte tot omkleden.
 • Wij adviseren u in sportkleding/trainingspak te komen.
 • Wij verzoeken u een handdoek mee te nemen voor gebruik op de apparatuur.
 • Er staan gratis lockers ter beschikking om uw waardevolle bezittingen in op te bergen.
 • Coerver FysioFitness kan geen aansprakelijkheid nemen voor eventuele vermissing van kleding en/of goederen.
 • In gevallen waarin deze regels niet voorzien, wordt er naar gestreefd een voor alle partijen redelijke oplossing te vinden.
 • Indien dit niet lukt, ligt de eindbeslissing bij Coerver FysioFitness.