Echografie

Wat heeft Echografie van het bewegingsapparaat ofwel: “Musculo Skeletal Ultrasound (MSU)”  te bieden?

Musculo skeletal ultrasound biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode (u voelt er niets van) om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Geluid laat geen resten achter in het lichaam in tegen stelling tot straling en kan zo vaak herhaald worden als nodig is.Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de bewegende beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI slechts stilstaande beelden opleveren. Tijdens een ultrasound onderzoek kan de patiënt actief meewerken door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe- of afnemen. De onderzoeker kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden die hij ziet.Onder meer irritaties van pezen, zoals afwijkingen aan de achillespees, een eventuele tenniselleboog en verkalking in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder). Ook hielspoor of een aanwezige slijmbeursontsteking zijn op een echo zichtbaar.
 
17In onze praktijk maken wij gebruik van de Echomaster 128 als echo apparaat, 
 
Welke diagnose kan o.a. gesteld worden?
  • Ontsteking
  • Rupturen (scheuren)
  • Vochtophopingen
  • Dislocaties (ontwrichtingen)
  • Cysten (vocht gevulde blazen)
Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?
 Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen een (sport) fysiotherapie praktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de cliënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.
 
Hoe wordt het vergoed?
Echografie wordt gebruikt als diagnostische ondersteuning bij de klanten die in behandeling zijn bij één van onze praktijken in het kader van de fysiotherapeutische behandeling en valt dan binnen de fysiotherapeutische vergoeding.Voor niet reeds bij ons in behandeling zijnde mensen is een aanvraag van de (huis) arts noodzakelijk met als verwijsvraag:éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek met echografie ondersteuning. De reden hiervoor is, dat wij graag met de arts willen overleggen aangaande het eventuele vervolgtraject.

 
 
Waar vinden de echo onderzoeken plaats?
Echo onderzoeken worden verricht door Ron Coerver. Voor meer informatie, neem dan gerust contact op met onze praktijk.