Kim Eisenmenger (BIG: 19924192204)

Coerver 7 1 19  05Sinds juli 2018 ben ik werkzaam in deze praktijk als fysiotherapeute.

In 2016 ben ik afgestudeerd aan  Hogeschool Zuyd. Tot nu toe ben ik werkzaam geweest in Duitsland.

Daar heb ik  mij  kunnen specialiseren in oedeemtherapie, bekkenbodemfysiotherapie, revalidatiesportbegeleiding orhtopedie en medical taping.

Mijn interesses gaan vooral uit naar de geriatrische sector, multipathologie, neurologische aandoeningen, revalidatie en lymfoedeem.

Mijn motto is : Adviseren is reanimeren !!!

* Door inzicht te geven over de klacht,en door inzicht te creëren wat men zelf kan doen, al dan niet preventief, worden deuren geopend om, het dagelijks leven te kunnen hervatten, of anders in te leren richten.

Net als mijn collegae ben ik in het bezit van een EHBO diploma en heb ik een AED-reanimatie certificaat.

Ik hoop jullie snel te ontmoeten in de praktijk.

Aanwezig: ma-di-woe-do.